تیم برنامه نویسی ما همیشه سعی کرده بهترین و اولین ماژول ها و حالا اپ ها (سیستم جدید Phpfox) را ارائه دهد. ماژول ها و اپ هایی نظیر:

  • اپ شمسی / قمری ساز کلوپ (که برای اولین بار در جهان نوشته شد) که قبل از ما با تغییر کدهای قالب و با ترجمه، شمسی میکردند که کار کاملا اشتباهی بود.
  • اپ طراحی پروفایل که برنامه نویسی این اپ با داستان خیلی ساده و رومانتیک شروع شد که می توانید در بهش وبلاگ ها، داستان اپ را مطالعه کنید.
  • اپ پیامکی کلوپ که باز اولینی در جهان هست که کاربران می توانند بدون دیدن شماره هم، به همدیگر پیامک ارسال کنند و همچنین انواع ناتیفیکیشن ها را دریافت کنند.
  • اپ مدیریتی سرور (فایل منیجر) که یک اپ فوق العاده پیشرفته میباشد که باز می توانید داستان این اپ را هم در بخش وبلاگ مطالعه کنید.
  • و …