کلوپ پشتیبانی پی اچ پی فاکس، توسط گروهی از مدیران IPBFarsi افتتاح شد، چون قبلا پشتیبانی خوب و حرفه ای برای این اسکریپت وجود نداشت.

ما در این مدت کم توانستیم کارهائی که برای دیگر سایت های پشتیبانی غیر ممکن بود و از عهده آنها خارج بود را ممکن سازیم، و ماژول هائی را طراحی کردیم که نه تنها در ایران، بلکه در دنیا حرف اول را میزند.

آموزش هائی در سطح دنیا پخش کردیم که باعث افتخار آفرینی برای ایرانیان شدیم، و سایت های پشتیبانی دیگر که به عنوان مصرف کننده بودند و هستند، ولی ما سعی کردیم ایده های جدید را به کاربران عزیز معرفی کنیم.