من امیر بصیر هستم. لیسانس فیزیک

من باور دارم که زندگی زیباست، پس ما باید کارهایی که در حد توانمان هست را انجام دهیم تا زندگی زیباتر شود.

من همیشه سعی کردم بهترین کارها رو انجام بدم، و همیشه دوست داشتم کارهای غیرممکن رو ممکن کنم.

به یاد داشته باشیم که کارهای سخت زیباست، ولی موفقیتی که بعد از انجام کار سخت بدست میاد خیلی باشکوه تر است.

با تشکر: امیر بصیر

PHP Developer
I'm amir Bassir a PHP Developer
I believe that life is beautiful, so we should do whatever we can.
I always tried to do the best, and always try to make impossible things possible.
Hardship is beautiful, but the success that comes after it is glorious.
لوگوی امیر بصیر
لوگوی امیر بصیر