سلام!

من کاترین هستم، تکنسین ازمایشگاه و دانشجوی داندانپزشکی…

تا جایی که توانستم، سعی کردم با انسان ها روابط خوبی داشته باشم، همیشه سختی کارها را دوست داشته، چون بر تجربه من افزوده اند. از شکست هرگز نترسیدم، چون علاوه بر تجربه، به من آموخته که دیگر آن اشتباه را انجام ندهم.

کنار امیر باهم زندگی خوبی داریم، و از امیر مبارزه برای موفقیت را آموخته ام.

من کاترین هستم، مثل همه مردم…

کاترین
کاترین