سلام!

من زهره هستم، فوق دیپلم مترجمی زبان انگلیسی و لیسانس علوم تربیتی… 

تا جایی که توانستم، سعی کردم با انسان ها روابط خوبی داشته باشم، همیشه سختی کارها را دوست داشته، چون بر تجربه من افزوده اند. از شکست هرگز نترسیدم، چون علاوه بر تجربه، به من آموخته که دیگر آن اشتباه را انجام ندهم.

کنار امیر باهم زندگی خوبی داریم، و از امیر مبارزه برای موفقیت را آموخته ام.

من زهره هستم، مثل همه مردم…