پیاده سازی سایت کامل، با توجه به نیازهای کاربران، و همچنین با استفاده از آخرین متد روز، توانستیم از دیگر سایت ها جلو بزنیم و همچنین ارائه آپدیت های به موقع و پشتیبانی ۲۴ ساعته از دیگر کارهای ما هست که بصورت رایگان انجام میگیرد.

ما با ارائه یک سایت کامل، رسم دیرینه قفل هسته، و کدکردن تمامی فایل های هسته را از بین بردیم، و به دیگر سایت های پشتیبانی آموزش دادیم که هرگز نباید روی هسته قفلی قرار داده شود، چون با این حال حق طبیعی دسترسی مدیر سایت به همه فایل های اسکریپت از بین میرود، و مدیر سایت در هر صورت نیازمند سایتی خواهد بود که اسکریپت را خریداری کرده است.

ما در حال حاضر، این سرویس ها را برای ارائه یک سایت کامل در اختیار کاربران قرار میدهیم:

  • ایجاد سایت کامل
  • بهینه سازی سایت
  • پیاده سازی سایت سفارشی